1,5 % podatku dla OPP – jak przekazać środki

Od tego roku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) można przekazać 1,5% podatku. W poprzednich latach był to 1% podatku.

Dzięki zmianom wprowadzonym w ramach Niskich Podatków od tego roku podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku PIT na rzecz OPP. Wcześniej wspierali wybrane organizacje 1% należnego podatku.

Rozliczający PIT za 2022 rok może zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP. Organizacja musi znajdować się się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego. 

Podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT będzie miał wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić. Jeśli podatnik chce, żeby jego środki przez organizację były odpowiednio wykorzystane, może wskazać także konkretny cel. 

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36.

Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów. Dla nich podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym. Jeśli nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36. PIT-OP złożony do 2 maja 2023 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

Urząd skarbowy przekaże środki OPP jeśli podatnik zapłacił w terminie należny podatek

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2022 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2023 r.

OPP powinna zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy

Należy zgłosić przez OPP aktualny rachunek bankowy do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca 2023 r.

Organizacje, które zgłosiły numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 ✉ biuro@adnpodatki.pl ⇒ www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *