Ceny transferowe na świecie: Nikaragua – nowe regulacje

Wprowadzone do przepisów regulacje są zbieżne z Wytycznymi ws. cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych z lipca 2010 r., opracowanymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) [dalej: OECD].
Wprowadzone regulacje dotyczą w szczególności:

  • zastosowania zasady cen rynkowych (ang. Arm’s Length Principle) do transakcji między podmiotami powiązanymi – co w konsekwencji uprawniało będzie organy podatkowe do szacowania dochodów zadeklarowanych przez tamtejszego podatnika w związku z realizowaną transakcją kontrolowaną (w przypadku zaniżenia przychodów lub zawyżenia kosztów ich uzyskania),
  • obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej – uzasadniającej decyzje cenowe podjęte przez podmioty powiązane na wypadek ewentualnej kontroli takich transakcji ze strony organów skarbowych,
  • możliwości zawierania przez podatników z organami podatkowymi w Nikaragui uprzednich porozumień cenowych (ang. Advanced Pricing Agreement) – dających podatnikom gwarancję, że warunki ustalone w transakcji kontrolowanej odpowiadają warunkom jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty w porównywalnej transakcji.

Dodatkowo, do obowiązujących przepisów podatkowych wprowadzona została definicja zagranicznego zakładu (ang. Permanent Establishment) tj. stałej placówki, w której całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowymi regulacjami zagranicznym zakładem może być: miejsce zarządzania, kopalnia lub budowa. Definicja zagranicznego zakładu jest również zgodna ze stanowiskiem OECD w tym zakresie.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Mimo tak odległego terminu, podatnicy powinni dokonać analizy wpływu nowych regulacji na działalność prowadzoną w Nikaragui.
Dominik Zwoliński, MDDP Sp. z o.o. na podstawie
Transfer Pricing Report TM
The Bureau of National Affairs, Inc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *