Nowa ustawa o \”pozwach zbiorowych\” zagrożeniem dla przedsiębiorców?

W rodzimej regulacji zastosowano metodę bliżej znaną jako opt-in, w której przystąpienie do grupy przez określone osoby dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Według nowej ustawy warunkiem wystąpienia z pozwem w postępowaniu grupowym jest zebranie grupy co najmniej 10 osób. W imieniu grupy pozew wnosi reprezentant, którym może być jej członek albo powiatowy rzecznik konsumentów. Nowa ustawa znajdzie zastosowanie, w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych, co pozwoli występować z pozwem zbiorowym w szczególności osobom poszkodowanym w wyniku korzystania z takiego samego produktu, będącym klientami tej samej firmy, czy też poszkodowanym w tej samej katastrofie.

Z uwagi na fakt, iż pozwy zbiorowe dały poznać się w innych krajach zwłaszcza jako popularny sposób dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane produktem niebezpiecznym, wejście w życie nowej ustawy o roszczeniach grupowych może mieć znaczący wpływ na wzrost liczby tego typu pozwów  Polsce.  Zgodnie z publikowanym co roku raportem Europejskiego Systemu Ostrzegania o Produktach Niebezpiecznych – RAPEX liczba zgłoszeń o produktach niebezpiecznych w Polsce systematycznie rośnie. Stan ten, w powiązaniu z nową regulacją prawną przewidującą całą gamę ułatwień i zachęt do składania pozwów zbiorowych, stanowi dla przedsiębiorców niewątpliwe zagrożenie, ponieważ zebranie i zgłoszenie razem wielu, z pozoru nawet drobnych roszczeń może doprowadzić do bankructwa niejedną firmę.

Jedna myśl na temat “Nowa ustawa o \”pozwach zbiorowych\” zagrożeniem dla przedsiębiorców?”

  1. W sprawozdaniu finansowym należy pokazać takie środki trwałe w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe liczone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Można w informacji dodatkowej zawrzeć uwagę iż podatkowo są one zamortyzowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *