Ceny transferowe na świecie: Rosja – pierwsze uprzednie porozumienie cenowe

Pierwsze APA zostało zawarte między Rosyjskim Federalnym Biurem Podatkowym [dalej: FTS], a spółką Rosnieft prowadzącą działalność w sektorze paliwowym i ma charakter jednostronnego porozumienia cenowego (ang. unilateral).
Przedsiębiorstwa, które posiadają swoją siedzibę na terytorium Rosji i dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi uzyskały możliwość ubiegania się o zawarcie APA dopiero od 1 stycznia 2012 r. Wówczas zaczęły bowiem obowiązywać w Rosji nowe regulacje w zakresie cen transferowych (Ustawa nr 227-FZ z 18 czerwca 2011 r.).
Wprowadzone od 1 stycznia 2012 r. regulacje są zbieżne z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (m.in. w zakresie metod ustalania cen w transakcjach kontrolowanych, dokumentacji takich transakcji oraz porozumień cenowych).
APA uznawane jest przez podatników za korzystne rozwiązanie w przypadku realizacji transakcji o znacznej wartości lub transakcji szczególnie istotnych w działalności prowadzonej przez międzynarodowe przedsiębiorstwo na rosyjskim rynku, które mogą podlegać kontroli ze strony urzędu skarbowego w Rosji. APA zapewnia bowiem podatnikowi, który zawarł takie porozumienie z FTS, że metoda przyjęta przez podatnika do ustalenia ceny w transakcji kontrolowanej stanowiącej przedmiot APA, nie zostanie podważona w przypadku kontroli skarbowej.
W celu zawarcia APA, podatnik powinien skierować do FTS odpowiedni wniosek zawierający m.in.:

  • opis przebiegu transakcji stanowiącej przedmiot porozumienia z FTS,
  • umowy regulujące warunki tej transakcji,
  • charakterystykę działalności podmiotu kierującego wniosek o APA,
  • odpisy dokumentów konstytuujących formę prawną oraz przedmiot działalności podmiotu ubiegającego się o APA,
  • sprawozdanie finansowe podmiotu za ostatni okres sprawozdawczy oraz
  • inne dokumenty, które mogą mieć istotny wpływ na zawarcie APA.

Dodatkowo, podatnik musi dokonać płatności opłaty administracyjnej w wysokości 1,5 mln RUB (50.000 USD).

Decyzje w zakresie zawarcia, odrzucenia lub konieczności uzupełnienia wniosku o APA podejmowane są przez FTS w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia przez podatnika stosownego wniosku. Termin ten może zostać jednak wydłużony do dziewięciu miesięcy m.in. w przypadku potrzeby przedłożenia przez podatnika do FTS dodatkowych materiałów lub udzielenia stosownych wyjaśnień.
Dotychczas, wnioski do FTS o zawarcie APA zostały również złożone przez Gazprom Neft, działającego w branży paliwowej oraz Aeroflot, największego przewoźnika samolotowego w Rosji, a także pięćdziesiąt innych przedsiębiorstw realizujących działalność na terytorium Rosji.
Dominik Zwoliński, MDDP Sp. z o.o. na podstawie
Transfer Pricing Week TM
Euromoney Institutional Investor plc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *