Ceny transferowe na świecie: Wietnam – regulacje w zakresie uprzednich porozumień cenowych

APA jest formą umowy między podatnikiem a właściwym organem podatkowym, a jej przedmiotem jest wybór i sposób stosowania metody kalkulacji ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi. W okresie trwania APA, władze podatkowe gwarantują, że ceny ustalone w transakcji kontrolowanej wynikające z zastosowania metody zatwierdzonej w APA, nie zostaną zakwestionowane.
Przedsiębiorcy posiadający swoją siedzibę w Wietnamie i dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi będą mogli skorzystać z możliwości zawarcia następujących uprzednich porozumień z organem podatkowym:

  • APA jednostronne krajowe (ang. unilateral) – dotyczące transakcji między podmiotami krajowymi,
  • APA jednostronne zagraniczne – dotyczące transakcji między podmiotem krajowym i zagranicznym (wiążące wyłącznie organy podatkowe w Wietnamie),
  • APA dwustronne (ang. bilateral) – dotyczące transakcji między podmiotem krajowym i zagranicznym (wiążące organy podatkowe obydwu państw),
  • APA wielostronne (ang. multirateral) – dotyczące transakcji podmiotu krajowego z co najmniej dwoma podmiotami zagranicznymi, podlegającymi jurysdykcji różnych administracji podatkowych.

Wietnamskie przepisy umożliwiają podatnikom zawarcie APA dotyczącego transakcji między podmiotem krajowym (z siedzibą w Wietnamie) a podmiotem zagranicznym (z siedzibą w innym kraju), jeżeli z tym zagranicznym krajem Wietnam ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotychczas, Wietnam ma podpisanych ponad sześćdziesiąt takich umów, obejmujących większość państw-partnerów handlowych Wietnamu.

APA postrzegane są jako korzystna dla podatnika i organu podatkowego forma współpracy ponieważ:

  • zapewnia bezpieczeństwo w zakresie podatków korporacyjnych, a w konsekwencji zapewnia bezpieczeństwo przed karami osobistymi osób odpowiedzialnych za finanse i podatki przedsiębiorstwa,
  • ogranicza ryzyko podwójnego opodatkowania (przy APA dwustronnych lub wielostronnych),
  • organ podatkowy uzyskuje możliwość prognozowania wpływów z tytułu podatków do budżetu.

Szczegółowe wytyczne w zakresie zawierania APA zostaną przedstawione przez Ministra Finansów Wietnamu w drodze rozporządzenia.

Dominik Zwoliński, MDDP Sp. z o.o. na podstawie
Transfer Pricing International Journal TM
The Bureau of National Affairs, Inc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *