Fiskus blokuje ulgi podatkowe w dziedziczeniu

Mimo korzystnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych, organy podatkowe uporczywie nie uznają ulg za dziedziczone prawo majątkowe. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom.

Sukcesja podatkowa spadkobierców to zagadnienie powodujące od lat spory podatników z organami podatkowymi. Niedawna interpretacja indywidualna skupiła się na problemie oceny możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w sytuacji kiedy faktura VAT wystawiona została na zmarłą matkę spadkobierczyni.  W tej sprawie matka podatniczki sporządziła w 2011 r.  testament przed notariuszem, w którym spadek w całości po sobie zapisała podatniczce.

Faktura wystawiona na spadkodawcę

Trzy miesiące przed jej śmiercią zamontowano na budynku mieszkalnym, w którym obie mieszkały od momentu jego wybudowania, panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Córka od urodzenia mieszkała razem z matką, razem prowadziła gospodarstwo i ponosiła koszty utrzymania domu.

Wydatek związany z termomodernizacją został poniesiony przez córkę i jej matkę, jednakże na dzień wydatku oficjalnie właścicielem domu była matka, więc faktura dokumentująca wydatek, zgodnie z przepisami o uldze termomodernizacyjnej została wystawiona na matkę. 12 czerwca 2021 r. matka nagle zmarła. Właścicielem domu i całości spadku została córka.

Wniosek podatnika

Podatniczka wystąpiła o interpretację, czy może odliczyć ulgę termomodernizacyjną za panele fotowoltaiczne oraz zakupioną i zamontowaną pompę ciepła do ogrzewania domu? Jej zdaniem, ma ona takie prawo jako jedyny spadkobierca po matce.

W interpretacji z 27 maja br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe (nr 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW).

Wskazał, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania i wykładnia przepisów regulujących ulgi podatkowe powinna być ścisła, a nie rozszerzająca, w oparciu o wykładnię językową.

Organ zauważył, że z informacji zawartych we wniosku wynika wprost, że to nie podatniczka, a jej zmarła mama była inwestorem, co potwierdza wystawiona na nią faktura VAT. Córce zatem nie przysługuje prawo skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawa i obowiązki spadkobierców

W myśl art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika (z zastrzeżeniem), przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Dyrektor KIS wskazał, że powyższe przepisy dotyczą jednak tylko i wyłącznie majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, nie odnoszą się natomiast do praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą, do których należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg, czy zwolnień podatkowych.

Zdaniem organu, prawa i obowiązki o charakterze osobistym nie podlegają dziedziczeniu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ani w świetle ustawy Ordynacja podatkowa, a spadkobiercy nie mają prawa do ulg i zwolnień wynikających z przepisów ustawy o PIT, które teoretycznie przysługiwałyby spadkodawcy i z których na skutek śmierci spadkodawca nie mógł skorzystać.

Podsumowanie

Dyrektor KIS stwierdził, że córka nie może w drodze dziedziczenia wstąpić w prawo do ulgi przysługującej osobie zmarłej, jeżeli córka osobiście nie wypełniła warunków ulgi (m.in. nie posiada faktury VAT, o której mowa w art. 26h ust. 3 ustawy o PIT).

Źródło: Prawo.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *