Minister do RPO: problem nie istnieje

Osoba, który wygra spór z państwem o zaległe świadczenia za wiele lat, dostaje jednorazową wypłatę, która zawyża jego roczny dochód i powoduje przekroczenie drugiego progu podatkowego. Ministerstwo Finansów nie widzi podstaw do zmiany przepisów.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął się interwencji w tej sprawie i napisał do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej o rozważenie odpowiedniej zmiany przepisów. Jego zdaniem, państwo nie powinno czerpać dodatkowych korzyści podatkowych. Chodzi o sytuację, gdy zwraca obywatelowi należne świadczenia, które nie zostały mu wypłacone terminowo. 

A sprawa dotyczy np. matki czwórki dzieci, która otrzymała odmowę wypłaty zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Środki te ostatecznie zostały obywatelce zwrócone po trzech latach sporów sądowych. Ale ZUS wypłacił je w ramach jednego przelewu kumulacyjnego, który obejmował wszystkie niewypłacone w terminie, a należne świadczenia. Została więc realnie pozbawiona źródła utrzymania w czasie, kiedy tego najbardziej potrzebowała, a gdy już sąd kazał jej wypłacić należne pieniądze – zmuszona była zapłacić wyższy podatek, bo skumulowany przelew znacznie podniósł jej dochody.

Podobny żal odczuła emerytka, która otrzymała zwrot świadczeń emerytalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur dla kobiet z rocznika 1953. Gdyby emerytura została wypłacona jej we właściwym czasie (w kolejnych 8 latach), nie doszłoby do kumulacji zaległych świadczeń i w konsekwencji do przekroczenia drugiego progu.

Odpowiedź ministerstwa

Na pismo RPO nadeszła odpowiedź Artura Sobonia, sekretarza stanu w MF. Wynika z niej, że twierdzenie o istniejących problemach dotyczących opodatkowania zaległych świadczeń jest bezprzedmiotowe. A nawet jeśli miałoby podstawy, to zmiana zasad opodatkowania świadczeń komplikowałaby nadmiernie system rozliczeń z fiskusem.

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *