7 dni na ZUS ZSWA

Zgłoszenie dotyczy pracowników, za których odprowadzane zostały składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i którzy w 2015 r. byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (na część lub całość etatu) na stanowisku o szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Obowiązek zatem dotyczy zgłoszenia osób pozostających w stosunku pracy urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *