7 sędziów NSA zajmie się konsekwencje na gruncie VAT rozliczenia niepieniężnego z tytułu wycofania ze spółki

Rozstrzygnięcie wydaje się niezbędne z uwagi na liczne rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych czego wyrazem są przeciwstawne rozstrzygnięcia NSA w wyroku z dnia 1 września 2011 r., sygn. akt: I FSK 1212/10 (NSA uznał, iż wypłata wynagrodzenia niepieniężnego za umorzone udziały za dostawę towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT) i wyroku z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt: I FSK 1010/11 (brak opodatkowania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *