Polska wystąpiła o przedłużenie elastycznej linii kredytowej

Elastyczna linia kredytowa (Flexible Credit Line, FCL) to narzędzie finansowe, które doskonale się sprawdziło w ubiegłym roku, efektywnie pomagając polskiej gospodarce przeciwdziałać kryzysowi ekonomicznemu. Nasz kraj jako jedyny w Unii Europejskiej, uniknął w 2009 r. recesji i według szacunków na trwający rok, pozostanie pośród najdynamiczniej rozwijających się gospodarek UE.

Jednakże przez wzgląd, na wciąż notowane wahania na światowych rynkach finansowych, minister Jacek Rostowski oraz szef NBP Marek Belka stwierdzili, że dla stabilizacji i rozwoju polskiej gospodarki pożądanym będzie wystąpienie do MFW o zatwierdzenie umowy o elastycznej linii kredytowej na kwotę 13,69 mld SDR (1000 % kwoty członkowskiej) na okres 1 roku.

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *