Realizacja Narodowej Strategii Spójności – stan na 25 kwietnia 2010 r.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 32 797 umów o dofinansowanie na kwotę 130,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 91,8 mld zł, co stanowi 36 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 29 mld zł, a w części dofinansowania UE 21,5 mld zł.
MRR/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *