Spotkanie dotyczące wspierania instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne

 Termin: 23 kwietnia  2010 r., w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Millenium Plaza
(Al. Jerozolimskie 123a, IIIp. Sala 301)

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

   1. omówienie podstawowych zagadnień dotyczących działania 5.2 i poddziałania 5.4.2 PO IG, w tym nabór i ocena wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 PO IG.
   2. realizacja projektów w ramach działania 5.2 oraz poddziałania 5.4.2 w tym:

  • wypełnianie wniosku o płatność w generatorze wniosków;
  • obowiązki wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych;
  • zasady udzielania pomocy de minimis;
  • stosowanie prawa zamówień publicznych i zachowanie zasad uczciwej  konkurencji

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 20 kwietnia 2010 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega jednak sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenie uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 20 kwietnia 2010 r.
PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *