Wciąż wzrastają rezerwy walutowe Polski

Siódmego maja br. Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące stanu oficjalnych aktywów rezerwowych oraz pieniądza rezerwowego na koniec kwietnia 2010 r. Konfirmują one, że Polska dysponuje pokaźnymi i wciąż wzrastającymi rezerwami walutowymi. Ich poziom mierzony w euro uzyskał w kwietniu wartość 66 323,4 mln euro. Jedynie w kwietniu przybyło nam ponad 3,1 mld euro rezerw (wzrost o 5 proc.), a w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ich poziom powiększył się o 18,5 mld euro, to jest o 38,5 proc. W przeliczeniu na walutę Stanów Zjednoczonych mamy aktualnie 88,6 mld dolarów rezerw.

Notowany wysoki stan rezerw dewizowych jest silnym atutem naszego kraju. Fundamentuje wiarygodność finansową Polski w klasyfikacjach inwestorów i partnerów gospodarczych. Dowodzi, że Polska nie znajdzie problemów ze spłatą zadłużenia zagranicznego, a krajowym firmom nie zagrażają kłopoty z płatnościami za import. Okazały zasób rezerw walutowych, który jest w dyspozycji polskiego banku centralnego jest istotnym źródłem mocy naszej narodowej waluty, ponieważ rezerwy mogą być używane przez NBP w celu zapobiegania nieuzasadnionego ekonomicznie osłabiania złotego.

Jednym ze źródeł wzmocnienia rezerw jest prawidłowe zarządzanie nimi przez analityków NBP. Ewidentna ich większość inwestowana jest w papiery wartościowe, a prawie 3 mld euro NBP zachowuje w złocie (również w skarbcach poza granicami kraju). Umieszczanie rezerw odbywa się zgodnie z określaną przez zarząd NBP strategią operowania rezerwami dewizowymi Polski. Wedle tej taktyki, NBP dąży do optymalizacji dochodowości rezerw,  przy jednoczesnym zapewnieniu ich pełnego bezpieczeństwa a także płynności inwestowanych środków.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *