Aby uniknąć podatku kasa od rodziców musi iść na konto

Obdarowanemu przysługuje zwolnienie z podatku także wtedy, gdy darczyńca osobiście wpłaci pieniądze na jego rachunek w banku. Takie są wnioski z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Formalności pojawiają się dopiero, jeśli darowizna jest wyższa. Wtedy należy ją zgłosić fiskusowi. Potrzebny jest do tego formularz SD-Z2. Na jego złożenie obdarowany ma sześć miesięcy od spełnienia świadczenia, czyli otrzymania darowizny. Uniknie tego obowiązku, jeśli umowę zawarto w formie aktu notarialnego.

Dowód przekazania

Przy darowiźnie pieniężnej jest dodatkowy warunek. Jeśli przekracza 10 434 zł, musi być potwierdzona dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.

Czy ten warunek jest spełniony, jeśli darczyńca wpłacił pieniądze w banku na rachunek obdarowanego? O to zapytała fiskusa kobieta, która ma dostać od rodziców znaczną kwotę. Zawrze z nimi umowę darowizny. Chce skorzystać ze zwolnienia z podatku. Ani mama, ani tata nie mają jednak własnego konta. Tymczasem z przepisów wynika, że pieniądze muszą być przekazane na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy wystarczy, że jeden rodzic (w imieniu obojga, mając pisemne upoważnienie) wpłaci je w banku na konto córki? Wskazując, że jest to wykonanie umowy darowizny?

Kobieta twierdzi, że przepisy nie wykluczają dokonania wpłaty osobiście. Byleby pieniądze trafiły na rachunek obdarowanego. Warunek zwolnienia z podatku jest więc spełniony.

Co na to skarbówka? Podkreśliła, że przekazanie darowizny powinno odbyć się w sposób zapewniający identyfikację stron umowy. Nie może bowiem być wątpliwości, że pieniądze pochodzą od darczyńcy. Tylko wtedy mamy pewność, że ulga zostanie zastosowana zgodnie z wolą ustawodawcy.

Czy taką pewność mamy w opisanej sprawie? Tak, bo przepisy nie wymagają, by darowizna nastąpiła w drodze przelewu bankowego. Musi być udokumentowana dowodem przekazania na rachunek nabywcy. Ten warunek jest spełniony, jeśli darczyńca osobiście wpłacił pieniądze w banku na konto obdarowanego. Z dowodu wpłaty wynika bowiem, kto jej dokonał i kto jest nabywcą darowizny.

Reasumując, kobieta skorzysta ze zwolnienia z podatku. Oczywiście musi jeszcze poinformować o wszystkim urząd skarbowy. „Otrzymując darowiznę pieniężną od obojga rodziców, powinna Pani złożyć odrębne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2” – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Fiskus kwestionuje natomiast zwolnienie, gdy dostaliśmy pieniądze do ręki. Nawet jak tego samego dnia poszliśmy do banku i wpłaciliśmy je na swój rachunek.

Tak było w sprawie kobiety, która otrzymała od rodziców 120 tys. zł. Pieniądze przekazano w domu, bo rodzice izolowali się ze względu na epidemię koronawirusa. Tego samego dnia wpłaciła je na swoje konto.

Skarbówka stwierdziła jednak, że warunkiem zwolnienia z podatku jest przekazanie pieniędzy przez darczyńcę na konto obdarowanego. 

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *