Aktualizacja listy projektów indywidualnych PO IiS

W obrębie tej aktualizacji, powiększone będą koszty projektów dwóch gazociągów: Włocławek–Gdynia, gdzie zmiana polegać będzie na dodaniu odcinka Wiczlino-Reszki i trasa zostanie wydłużona o 7 km. W tym przypadku nakłady wzrosną o ponad 27 mln zł.oraz Jeleniów–Dziwiszów, gdzie nakłady wzrosną o 35 mln zł. Dołączy także połączenie elektroenergetyczne: Polska–Litwa. Tutaj powiększone koszty budowy tego połączenia wzrosną o ponad 584 mln zł. Nastąpi tu zmiana trasy inwestycji, a także przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych.

Poprzez „Aktualizację” pomniejszeniu ulegnie dofinansowanie dla gazociągów Szczecin-Lwówek i Polkowice-Żary. W pierwszym projekcie Szczecin-Lwówek podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji rokowane jest później niż pozostałe projekty Gaz System na liście "podstawowej". Natomiast w drugim projekcie zmniejszenie wsparcia gazociągu Polkowice-Żary dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, gdzie stopa dofinansowania dla każdego projektu nie będzie mogła przekraczać 57 proc. luki finansowej. Pozostała kwota po zmniejszeniu dofinansowania tych projektów, czyli prawie 30 mln zł, zostanie przeznaczona na gazociąg Jeleniów-Dziwiszów.

Istotnym elementem jest fakt, iż Ministerstwo Gospodarki zgłosiło na listę rezerwową kolejne 2 projekty: podziemny magazyn ropy naftowej i paliw Góra, realizację prowadzą Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., oraz terminal odbioru CNG oraz regazyfikowanego LNG w rejonie Trójmiasta, realizowany przez PGNiG S.A. Dane projekty otrzymały pozytywną ocenę przez konsultacje społeczne, przeprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

MG/red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *