Aleksander Styś powołany na członka Komitetu ds. Podatków

Aleksander Styś, doradca podatkowy w ADN Doradztwo Podatkowe, został powołany do grona członków Komitetu ds. Podatków.

Komitet ds. podatków jest organem Krajowej Izby Gospodarczej, którego zadaniem jest wypracowanie opinii i stanowisk przez ekspertów i organizacje reprezentujące różne środowiska oraz podejmowania aktywności w istotnych obszarach stanowienia prawa podatkowego w Polsce. Prace koncentrują się na analizie istniejących jak i planowych uregulowań prawnych jak również na wypracowaniu propozycji nowych rozwiązań prawno-podatkowych, które będą sprawdzały się w praktyce i ułatwiały efektywne prowadzenie biznesu.

W minionym tygodniu powołanie na członka Komitetu z rąk Karoliny Opielewicz, członkini zarządu KIG oraz Adama Niedziółki, przewodniczącego Komitetu ds. Podatków, odebrał Aleksander Styś, Assistant Manager w ADN Doradztwo Podatkowe.

Aleksander Styś jest licencjonowanym doradcą podatkowym, który specjalizuje się we wspieraniu biznesu w kontaktach z administracją skarbową. Pełni również funkcję admiratora w sporach podatkowych poprawnej komunikacji na linii podatnik-fiskus. Pomaga również przedsiębiorcom w postępowaniach nadpłatowych oraz w licznych postępowaniach w zakresie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Komitet ds. Podatków jest jednym z 20 ciał doradczych działających przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *