Alimenty a podatek dochodowy

Zwolnienie dotyczy jednak jedynie dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, jak również dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W tym ostatnim przypadku granica wieku nie została wprowadzona. W wypadku innych osób niż dzieci, np. w przypadku małżonka ustawodawca wprowadził limit kwoty zwolnienia wynoszący 700 zł. Należy zatem wnioskować, że alimenty wypłacane na dzieci, spełniające w/w warunki, nie podlegają opodatkowaniu, bez względu na kwotę alimentów.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *