Altany działkowe w końcu legalne

Zgodnie z przepisami przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. W przypadku obiektów spełniających wskazane wymagania możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi przez przepisy. Do wniosku trzeba dołączyć aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.

Dodatkowo, na mocy wskazanej nowelizacji przepisów, do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostanie dodany art. 7 w ust. 1 pkt 12, zgodnie z którym zwolnieniu z podatku od nieruchomości będą podlegały położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową.

 
Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *