Analitycy gospodarki nagrodzeni

W czasie uroczystego spotkania 27 maja br. w Sali im. Grabskiego w siedzibie NBP, gdzie przybyli ekonomiści z ośrodków badawczych i instytucji finansowych, zajmujących się prognozowaniem podstawowych wskaźników gospodarczych,  najlepsi odbierali nagrody za najcelniejsze prognozy publikowane w 2009 roku.

NBP przy kooperacji z redakcją „Rzeczypospolitej” i „Parkietu” zorganizowały konkurs na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego. Do jego drugiej edycji, swój udział zadeklarowało 38 analityków i zespołów analitycznych (do ubiegłej edycji – 33). Celem przyświecającym konkursowi  jest  promowanie właściwej i obiektywnej analizy procesów makroekonomicznych mających miejsce  w polskiej gospodarce. Celne predykcje są konieczne dla gospodarki, ponieważ to właśnie na nich opierają się decyzje milionów producentów i konsumentów. Zasady konkursu ustaliło jury m.in. przy udziale dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej poprzedniej kadencji – profesora Andrzeja Sławińskiego i Stanisława Nieckarza. Punktowane były prognozy w fundamentalnych dla gospodarki zakresach: wielkości salda bilansu handlowego, dynamiki inwestycji, poziomu inflacji, oraz dynamiki PKB. Autor w złażeniu konkursu, otrzymuje tym więcej punktów, im jego przewidywania są bliższe realnym wynikom. Wyłaniani są laureaci w każdej z wymienionych powyżej kategorii oraz laureaci całego konkursu – zdobywcy największej liczby punktów łącznie we wszystkich kategoriach.

W roku obecnym, zwycięzcą został Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu i to właśnie on może przez najbliższy rok mianować się Najlepszym Analitykiem Makroekonomicznym w Polsce. W roku ubiegłym podobny sukces odniósł zespół ekonomistów banku Pekao SA.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *