Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. – ujęcie w księgach rachunkowych – część 2

Księgowania w przypadku, gdy wspólnicy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego przez ustanowienie nowych udziałów obejmowanych przez dotychczasowych udziałowców będą przedstawiały się następująco:
1. pod datą uchwały wspólników – kwota podwyższenia kapitału podstawowego w wartości nominalnej
 • Wn Pozostałe rozrachunki – rozrachunki ze wspólnikami z tytułu należnych wpłat na poczet kapitału
 • Ma Kapitał rezerwowy – niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego

2. WB, pod datą objęcia udziałów przez wspólnika w formie pieniężnej – wartość nominalna udziału

 • Wn Rachunek bankowy
 • Ma Pozostałe rozrachunki – rozrachunki ze wspólnikami z tytułu należnych wpłat na poczet kapitału

3. pod datą objęcia udziałów przez wspólnika w formie pieniężnej – nadwyżka kwoty otrzymanej nad wartością nominalną udziału

 • Wn Rachunek bankowy
 • Ma Kapitał zapasowy

4. pod datą objęcia udziałów przez wspólnika w formie rzeczowej – wartość nominalna udziału

 • Wn Środki Trwałe, Zapasy lub inne w zależności od formy rzeczowej aportu
 • Ma Pozostałe rozrachunki – rozrachunki ze wspólnikami z tytułu należnych wpłat na poczet kapitału

5. pod datą objęcia udziałów przez wspólnika w formie rzeczowej – nadwyżka kwoty otrzymanej nad wartością nominalną udziału

 • Wn Środki Trwałe, Zapasy lub inne w zależności od formy rzeczowej aportu
 • Ma Kapitał zapasowy

6. pod datą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w krajowym Rejestrze Sądowym

 • Wn Kapitał rezerwowy – niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego
 • Ma Kapitał podstawowy

W spółce z o.o. zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie wartości aportów wnoszonych do spółki w zamian za objęcie udziałów.

Podstawa prawna:
– Art. 36 ust 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t., jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223),
Art. 157, 255-260 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych ((publikacja: Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *