Augustyn Kubik wśród kandydatów na członków Trybunału Obrachunkowego PE

Augustyn Kubik, który wkrótce zostanie członkiem ETO,  jest od lutego 2008 jest podsekretarzem stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego. Poprzednio pełnił między innymi funkcje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, generalnego inspektora audytu wewnętrznego w ministerstwie finansów i doradcy prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Siedmiu spośród powołanych członków ETO zostało powołanych na to stanowisko po raz pierwszy. Trzech pozostałych zostało wybranych na kolejną kadencję. Procedura powoływania dziewięciu członków ETO zostanie zakończona po formalnych zaaprobowaniu kandydatów przez Radę19 kwietnia. Będą oni sprawować swój mandat przez sześć lat. Jedynie w przypadku irlandzkiego kandydata Eoin O'Shea's Rada zastosuje tzw. procedurę pisemną 30 kwietnia. Jego mandat wygaśnie w lutym 2012 ponieważ będzie pełnić funkcję członka ETO w zastępstwie Máire Geoghegan-Quinn's, która została członkiem Komisji Europejskiej.

Wszyscy kandydaci zostali zaaprobowani przez komisję kontroli budżetowej już 16 marca. Głosowanie w Parlamencie nie jest wiążące, ale każdy z kandydatów zadeklarował gotowość do rezygnacji ze stanowiska, gdyby Parlament odmówił mu swego poparcia.

Parlament, w głosowaniu tajnym, poparł następujące kandydatury:

  • Szabolcs Fazakas, Węgry (348 głosów za, 213 przeciw, 60  wstrzymujących się)
  • Rasa Budbergytė, Litwa (545 głosów za, 21 przeciw, 56 wstrzymujących się)
  • Louis Galea, Malta (553 głosów za, 17 przeciw, 52 wstrzymujące się)
  • Augustyn Bronisław Kubik, Polska (568 głosów za, 8 przeciw, 48 wstrzymujących się)
  • Ladislav Balko, Słowacja (556 głosów za, 11 przeciw, 52 wstrzymujące się)
  • Jan Kinšt, Republika Czeska, reelekcja (558 głosów za,  8 przeciw, 48 wstrzymujących się)
  • Kersti Kaljulaid, Estonia, reelekcja (561głosów za, 13 przeciw, 50 wstrzymujących się)
  • Igors Ludboržs, Łotwa, reelekcja ( 557głosów za,  8 przeciw, 57 wstrzymujących się)
  • Eoin O'Shea, Irlandia – zastępstwo za Máire Geoghegan-Quinn, która została komisarzem (573 głosów za, 6przeciw, 51 wstrzymujących się)
ETO, unijny NIK, sprawuje kontrolę nad finansami UE. Współpracuje z parlamentarną komisją kontroli budżetowej. Co roku sporządza sprawozdanie ze swej działalności publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Jego siedzibą jest Luksemburg. W skład ETO wchodzi 27 członków (rewidentów księgowych) wybieranych na sześcioletnia kadencję. Polskę reprezentował dotychczas Jacek Uczkiewicz.
PE/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *