Automatyczna wymiana informacji podatkowych w UE od 2017 r.

Komisja Europejska celem wypełnienia dyrektywy opracowuje bezpieczny katalog centralny, gdzie informacje będą przechowywane i dostępne dla wszystkich państw unijnych. Celem nowych regulacji ma być utrudnienie podatnikom możliwości unikania opodatkowania.
Prace nad dyrektywą przyspieszyły ostatnie śledztwa dziennikarskie, które ujawniły, iż część międzynarodowych korporacji unika podatków dzięki niezwykle korzystnym dla nich orzeczeniom podatkowym (tax rulings) wydawanym przez władze Luksemburga.
W świetle obowiązujących obecnie przepisów istniała możliwość przekazywania informacji o korzystnych orzeczeniach podatkowych, jednak każdorazowo decyzja o przekazaniu informacji pozostawała w gestii kraju, który takie orzeczenie wydał.
Nowe przepisy rozpoczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r., a wymianie mają podlegać tylko ważne orzeczenia od 2012 r. Kraje członkowskie EU będą mogły również wyłączyć z systemu unijnej wymiany orzeczenia, które dotyczą podatników z obrotem nieprzekraczającym kwoty 40 mln EUR rocznie, jeśli decyzja w ich sprawie była wydana przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *