Awans Polski w rankingu konkurencyjności światowych gospodarek

W rankingu brało udział 139 krajów. Analizy objęły 13,5 tys. firm, w tym ok. 170 przedsiębiorstw z Polski. Polska uplasowała się na 39 miejscu, tym samym awansowała do grona krajów określanych jako „stabilniejsze gospodarki”. – To pokazuje, że w okresie ostatnich dwóch lat Polska znacząco poprawiła swój poziom konkurencyjności – powiedział dr Boguszewski, Instytutu Ekonomiczny NBP. W 2007 r. pod względem konkurencyjności zajmowaliśmy 51 pozycję. Rok później Polska znalazła się na 53 miejscu, za Rosją, która uplasowała się na 51 pozycji, Słowacją – 46, Litwą – 44, Słowenią – 42, Czechami – 33 i Estonią – 32.

Polska, jak wynika z badań, nie we wszystkich jednak obszarach wypadła pozytywnie. W stosunku do 2008 roku pogorszeniu uległy uwarunkowania makroekonomiczne. Jak tłumaczą autorzy opracowania, jest to związane m.in. z pogorszeniem sytuacji budżetowej w 2009 r. W roku obecnym odnotowano jednak poprawę w tym obszarze. Analitycy podkreślają, że za niepokojące należy uznać pogorszenie pozycji polskiej gospodarki w obszarze innowacyjności i rozwoju środowiska gospodarczego. Zbyt mały postęp odnotowano też w zakresie technologii.

– Istnieje potencjał do dalszej poprawy naszej konkurencyjności, np. poprzez kontynuację inwestycji infrastrukturalnych, ale są też pewne zagrożenia, m.in. sytuacja finansów publicznych. W tym obszarze nasza pozycja w stosunku do ubiegłego roku pogorszyła się – powiedział prof.Zbigniew Hockuba, członek zarządu NBP.

W rankingu konkurencyjności pierwsza dziesiątka pozostaje prawie bez zmian. Przetasowaniu ulegają zajmowane miejsca, natomiast skład jest podobny. I tak pierwsze miejsce w 2010 r. utrzymała Szwajcaria, ale zmiany nastąpiły na kolejnych pozycjach. Drugi rok z rzędu pogorszyła się pozycja USA (obecnie 4 miejsce). Niemcy awansowały natomiast na 5 miejsce z 7 w 2009 r.

Globalny indeks konkurencyjności to wynik corocznego badania warunków rozwoju gospodarczego państw. Określa zdolność poszczególnych krajów do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Indeks przygotowuje Światowe Forum Ekonomiczne, a Narodowy Bank Polski współuczestniczy w tych pracach od 2009 r. Po raz pierwszy raport został opublikowany w 1979 r.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *