Jak przygotować dane do badania środków trwałych, część 1

Podstawowym zestawieniem na podstawie którego analizuje się środki trwałe jest rejestr środków trwałych. Rejestr powinien zawierać co najmniej następujące informacje: wartość brutto środka trwałego na początku i na końcu roku, jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku, oznaczenie grupy środków trwałych, stawkę amortyzacyjną, umorzenie na początek i koniec roku, amortyzację za dany rok oraz zwiększenia i zmniejszenia umorzenia w ciągu roku. Taki dokument Spółka powinna wygenerować i przedstawić podczas badania środków trwałych.

Aby poprawnie zaprezentować saldo środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego Spółka powinna wykonać szereg czynności sprawdzających poprawność ujęcia środków trwałych. Należy ustalić czy wszystkie zakupione w danym roku środki trwałe zostały ujęte w księgach i w rejestrze środków trwałych, albo jako środki trwałe w budowie jeżeli nie są jeszcze zdatne do użytkowania, albo jako środki trwałe jeżeli są zdatne do użytkowania. Należy upewnić się czy środki trwałe zostały wprowadzone w poprawnej wartości i czy przygotowano dla nich dokumenty OT.

Ponadto Spółka powinna sprawdzić czy wszystkie sprzedane i zlikwidowane środki trwałe zostały prawidłowo usunięte z rejestru i ksiąg – należy zmniejszyć zarówno wartości brutto jak i umorzenie oraz czy przygotowano dokumenty LT.

Kolejną czynnością jest sprawdzenie czy wszelkie zwiększenia nabytych wcześniej środków trwałych zostały prawidłowo ujęte w rejestrze i w księgach oraz czy skorygowano odpowiednio stawkę amortyzacji. Spółka powinna także ustalić czy na środkach trwałych aktywowano koszty remontów – jeżeli tak, jest to błędne i należy je ująć w kosztach okresu.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *