Bank Gospodarstwa Krajowego wspomaga prywatyzację pracowniczą

Program ów, pod koniec 2009 r. na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła Radę Ministrów. Do bazowych jego celów należą: aktywizacja pracowników, wzrost zainteresowania samorządu terytorialnego udziałem w prywatyzacji oraz upowszechnienie własności obywatelskiej.

Poręczenia na podstawie Programu są udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wartości będącej równowartością 30 mln euro, do wysokości 80 proc. pozostającego do spłaty zobowiązania objętego poręczeniem.

Wszelkie informacje dotyczące potencjalnych beneficjentów, kryteriów przydzielania poręczeń i gwarancji, a także opłat prowizyjnych dostępne są na stronach internetowych BGK. Szczegółowych informacji udzielają natomiast oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji BGK (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel. 0 22 522 91 91, fax 0 22 583 82 77, e-mail: dwpi@bgk.com.pl).


MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *