Będą minimalne podatki dla korporacji

Przywódcy państw UE osiągnęli porozumienie w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki podatkowej dla dużych grup wielonarodowych i krajowych. Korporacje zapłacą minimum 15 proc. podatku.

„Skuteczne wdrożenie dyrektywy pozwoli ograniczyć równanie w dół stawek podatku od przedsiębiorstw. Stawka opodatkowania dużych międzynarodowych i krajowych grup lub przedsiębiorstw (o łącznym rocznym obrocie w wysokości co najmniej 750 mln EUR) będzie musiała wynosić nie mniej niż 15 proc.” – poinformowała Rada Europejska. 

„Nowe przepisy zmniejszą ryzyko erozji bazy podatkowej i ryzyko przenoszenia zysków oraz zagwarantują, że największe grupy międzynarodowe będą płacić uzgodnioną globalną minimalną stawkę podatku od osób prawnych” – dodała Rada.

Wcześniej Polska wnosiła zastrzeżenia do wprowadzenie minimalnego podatku korporacyjnego obejmującego największe światowe podmioty gospodarcze na poziomie 15-proc. Wskazywała m.in., że największe giganty gospodarcze powinny płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. Nałożenie podatku wymaga jednomyślności w UE. Ostatecznie udało się zawrzeć kompromis.

W poniedziałek, 12 grudnia, porozumienie w sprawie minimalnego podatku korporacyjnego osiągnęli unijni ambasadorowie. Postanowili zalecić Radzie, by przyjęła dyrektywę w sprawie filaru 2.

Z przyjemnością informuję, że postanowiliśmy dziś przyjąć proponowaną dyrektywę w sprawie drugiego filaru. Przesłanie jest jasne: największe grupy przedsiębiorstw – międzynarodowych czy krajowych – będą musiały płacić podatek na poziomie przynajmniej 15% w skali globalnej – napisał w poniedziałek Zbyněk Stanjura, czeski minister finansów.

Czas na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego do końca 2023 roku

Państwa członkowskie muszą przenieść dyrektywę do prawa krajowego do końca 2023 r. Pozwoli to UE stać się liderem w stosowaniu globalnego porozumienia OECD/G-20 w sprawie drugiego filaru.

8 października 2021 r. niemal 140 państw uczestniczących w otwartych ramach OECD/G-20 dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) osiągnęło przełomowe porozumienie w sprawie międzynarodowej reformy podatkowej i w sprawie szczegółowego planu jej wdrażania.

Filar 2 redformy międzynarodowego systemu opodatkowania przewiduje przepisy mające na celu ograniczenie możliwości erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, tak aby największe grupy przedsiębiorstw międzynarodowych płaciły minimalną stawkę podatku. Filar ten został obecnie włączony do prawodawstwa UE poprzez przyjętą jednomyślnie przez państwa członkowskie dyrektywę.

Źródło: WNP.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *