Będą zmiany dotyczące zwolnień z PIT i rolnictwa

Do ustawy o podatku dochodowym PIT wprowadzony zostanie przepis, zgodnie z którym wolne od opodatkowania będą także dotacje, subwencje, dopłaty i inne podobne świadczenia otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą od państwowych jednostek, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego. Zmiany zaczną obowiązywać z początkiem 2023 r.

Zmiany w ustawie o PIT zostaną wprowadzone w ramach szerszej nowelizacji dotyczącej też ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

Obecnie zwolnione z podatku PIT są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych albo ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych czy międzynarodowych instytucji finansowych.

Jakie zmiany?

W nowelizacji przewidziano zmianę w art. 21 w ust. 1 pkt 47d ustawy o PIT. Określone zostanie, że wolne od podatku dochodowego będą również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą od państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowela została 21 listopada br. podpisana przez prezydenta.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a zmiany w ustawie o PIT będą mieć zastosowanie do dochodów/przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Podatki.biz

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *