Będzie nowa ulga w podatkach. Rząd szykuje zmiany

Odpis podatkowy na wymianę azbestu miałby przyspieszyć realizację krajowego planu usuwania azbestu, opracowanego przez rząd 20 lat temu – informuje „Money.pl” . 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad rozwiązaniem wprowadzającym możliwość odpisu podatkowego na wymianę azbestu. „Chodzi m.in. o to, by można było odliczać od podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione na materiały budowlane i usługi związane z wymianą dachu na bezazbestowy”.

Potrzeba dodatkowych 50 lat na wymianę azbestu

Zmiany miałyby przyspieszyć realizację krajowego planu wymiany azbestu, przyjętego w 2002 r. Rządowy plan zakładał usunięcie tego typu pokryć dachowych do 2032 r. Pod koniec października tego roku olsztyńska delegatura Najwyższej Izby Kontroli przedstawiła wyniki raportu dotyczącego realizacji programu.

Kontroli poddano 32 jednostki w całym kraju: pięć urzędów marszałkowskich, jeden związek międzygminny, trzy starostwa powiatowe i 23 urzędy gmin. W żadnym ze skontrolowanych podmiotów program usuwania azbestu nie jest realizowany w terminie.

Do teraz usunięto niecałe 17 proc. z prawie 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. Do unieszkodliwienia pozostało 7 mln ton. W ocenie Izby brak jest szans na zrealizowanie rządowego terminu usunięcia azbestu do 2032 r.

Źródło: Money.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *