Bezpieczeństwo epizootyczne w Polsce, na Litwie i Słowacji

W grudniu 2007 roku, 9 państw przyłączonych zostało do strefy Schengen. Wschodnie granice  Polski, Litwy i Słowacji stały się pierwszą barierą na trasie zwierząt przewożonych ze Wschodu do krajów Unii Europejskiej. Od tamtego czasu każde chore zwierzę, przepuszczone właśnie przez tę granicę, generuje niebezpieczeństwo epizootyczne na obszarze całej Unii.

NIK oraz urzędy kontroli Litwy i Słowacji, przyłączając się do wspólnej kontroli równoległej, chcą zweryfikować jak dalece administracja publiczna gotowa jest do podjęcia natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych wśród zwierząt przybyłych ze Wschodu. Kontrolerzy sprawdzą  m.in., czy odpowiedzialne za bezpieczeństwo epizootyczne instytucja są w stanie poradzić sobie w momentach kryzysowych, a także czy procedury dopasowane są do występujących zagrożeń. Oceni również stopień wdrożenia regulacje w dyskutowanym zakresie przez kraje UE.

Na czerwcowym posiedzeniu reprezentanci NOK (najwyższych organów kontroli) Polski, Litwy i Słowacji przedyskutowali dotychczas obowiązujące założenia kontroli, a także strukturę wspólnego sprawozdania. Jego fundament będą stanowiły wyniki audytów krajowych opracowane przez NIK, Naczelny Urząd Kontroli Republiki Litewskiej oraz Urząd Kontroli Republiki Słowackiej. Krajowe sprawozdania z kontroli mają być zakończone przed końcem 2010 roku.

NIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *