Bezpieczniej w pracy

Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na znaczne ograniczenie zagrożeń w środowisku pracy, zmniejszenie liczby związanych z nimi wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zminimalizowanie wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Jego ubiegłoroczne efekty – to realizacja 133 zadań z zakresu służb państwowych oraz 72 projektów badawczych rozwojowych.
Wyniki programu, zaprezentowane przez dyrektora CIOP-PIB prof. dr hab. Danutę Koradecką i grupę jej współpracowników, spotkały się z uznaniem członków Rady Ochrony Pracy. Wskazywano na wysoki poziom naukowy przedsięwzięcia, jego interdyscyplinarność, nowoczesność, podkreślano walory praktyczne i edukacyjne zrealizowanych prac.
 
Są to przedsięwzięcia, które znakomicie się wpisują w całą strategię naszego działania ukierunkowanego na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w kraju – powiedział o osiągniętych efektach programu główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Zwrócił uwagę na edukacyjne znaczenie wielu zrealizowanych projektów, wskazując na potrzebę ciągłego rozwijania promocji bezpiecznych zachowań w miejscu pracy i upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie. Pogratulował osiągniętych w roku ubiegłym wyników w realizacji programu i życzył, by jak najwięcej projektów znalazło swoje praktyczne zastosowanie.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy poinformował członków ROP o działaniach podjętych przez PIP w związku z wypadkami przy pracy, jakie wydarzyły się w lutym na budowie Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza w Suwałkach. Zapowiedział rozpoczęcie przez PIP w trzeciej dekadzie marca miesięcznej akcji zmasowanych kontroli placów budowy w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prac wykonywanych na wysokości.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Zaleca w nim m.in. objęcie szczególnym nadzorem budów, na których inspektorzy rozpoznali poważne zagrożenia oraz gdzie doszło do zdarzeń wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wykonywania prac na wysokości.

Ze względu na fakt – czytamy w stanowisku – że prace budowlane są obecnie coraz częściej realizowane we własnym zakresie, niezbędne jest propagowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w skali ogólnospołecznej, z szerszym niż dotąd uczestnictwem mediów. Coroczny wzrost liczby wypadków przy pracach budowlanych jest nie do zaakceptowania. Niezbędne jest pilne podjęcie działań systemowych dla zmiany tego stanu.

MI/red.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *