Białe kredki, czyli czy opodatkowanie niani to fikcja?

Po pierwsze zaczęliśmy się zastanawiać jaka forma umowy jest wymagana. W tym wypadku prawo przewiduje tzw. umowę uaktywniającą. Po tą enigmatyczną nazwą kryje się umowa zawierana na zasadach umowy zlecenie. Przy czym należy pamiętać, że stronami tej umowy są rodzice i niania, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Tym samym przychód, który uzyska niania zaliczymy do przychodów z innych źródeł (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zatem rodzice nie będą mieli obowiązku obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Poza tym nie będą musieli sporządzać deklaracji i informacji podatkowej dla niani.
Ostatecznie, tak jak pisałem wcześniej, umowa z nianią jest zawierana na zasadach umowy zlecenie, dlatego też można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu, który jest pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz składki na ubezpieczenie chorobowe. Dochód niani jest opodatkowany stawką 18%.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *