Biura rachunkowe bez kasy fiskalnej

MF wydał interpretacje ogólną w związku z wątpliwościami oraz rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie stosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT oraz obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podmioty wykonujące m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo – księgową. MF podkreślił, iż czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, tym samym nie stanowią doradztwa, o którym mowa w ustawie o VAT, mimo że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym.
W związku z powyższym, obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie będzie miał zastosowania wobec podmiotów świadczących usługi wyłącznie związane z obsługą rachunkowo – księgową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *