Blaski i cienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Należy zatem pamiętać, że byciem członkiem zarządu wiąże się również z odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki. Istotnym jest, że nawet wykreślenie spółki z KRS nie uwalnia członka zarządu z odpowiedzialności.
Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli we właściwym czasie zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo gdy niezgłoszenie takiego wniosku nastąpi bez jego winy.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749  ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *