Brak kwalifikacji kosztów w roku podatkowym daje możliwość kwalifikacji w momencie poniesienia

Stanowi o tym fakcie wyrok WSA I SA/Wr 1144/08 z dnia 2009.01.28 we Wrocławiu
|”W sytuacji kiedy podatnik nie mógł zarachować kosztów w danym roku podatkowym, będzie mógł je rozliczyć dopiero w roku ich rzeczywistego poniesienia”.

Jedna myśl na temat “Brak kwalifikacji kosztów w roku podatkowym daje możliwość kwalifikacji w momencie poniesienia”

  1. Macie Państwo rację. Wyliczenie składek ZUS z tytułu umowy zlecenia zależy przede wszystkim od tego z kim jest zawarta taka umowa: Inaczej to wygląda w przypadku studenta czy osoby uczącej się do 26 r życia, inaczej z własnym pracownikiem , inaczej z osoba która ma inny w odpowiedniej wysokości tytuł do ubezpieczeń społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *