Brak opodatkowania opłaty za wysyłkę towaru

Oczywiste pozostaje, że przychodem dla sprzedającego jest cena za sprzedawany towar. Pozostaje jednak pytanie o koszty wysyłki. Czy koszty wysyłki mogą nie podlegać opodatkowaniu ryczałtem?

Rozwiązanie tego problemu wbrew pozorom nie jest takie trudne, gdyż wystarczające będzie jeżeli kupujący udzieli sprzedającemu pełnomocnictwo do zawarcia umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na rachunek kupującego z firmą kurierską lub operatorem pocztowym, w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionego towaru. Pobierana tytułem wysyłki towaru kwota nie będzie stanowiła w tej sytuacji przychodu, który powinien podlegać opodatkowaniu ryczałtem. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym do spełnienia w tej sytuacji jest aby kwota należności za przesyłkę otrzymana od kupującego odpowiadała faktycznej odpłatności z tego tytułu, poniesionej przez sprzedającego.

Kwoty otrzymane z powyższego tytułu nie będą kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, sprzedający zobowiązany będzie do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Należy ponownie jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest działanie sprzedającego w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *