Brak większych zmian w rachunkach

Narodowy Bank Polski zaprezentował 16 czerwca zestawienie bilansu płatniczego naszego kraju na koniec kwietnia. Najistotniejszy wskaźnik ilustrujący obroty finansowe Polski z zagranicą – saldo rachunku bieżącego w wysokości minus 424 mln euro oscylowało na poziomie zbieżnym do rejestrowanego miesiąc wcześniej ( minus 559 mln euro) jak i rok wcześniej (minus 451 mln euro).

Tak jak w wielu poprzednich miesiącach, przesądziło o tym głównie ujemne saldo dochodów z inwestycji (minus 809 mln euro) i ujemne saldo obrotów towarowych (minus 368 mln euro). Eksport naszego kraju był w kwietniu o 21,5 proc. wyższy niż przed rokiem, a import o 23 procent.

Warto zaznaczyć, że dodatnie saldo obrotów z zagranicą odnotowujemy w wymianie usług (w kwietniu 207 mln euro, przede wszystkim dzięki krajowym firmom transportowym) jak i w sferze transferów bieżących (546 mln euro, są w tym przelewy do kraju od osób zatrudnionych poza granicami naszego państwa).

Podobnie do każdego innego miesiąca, również w kwietniu dodatnie było saldo transferów Polski z Unią Europejską i wyniosło 782 mln euro. O tyle zatem więcej pieniędzy otrzymaliśmy z UE, niż wpłaciliśmy do unijnej kasy.

Światowe załamanie gospodarcze i wynikłe z niego spowolnienie polskiej gospodarki przyczyniły się do obniżenia pokaźnej niegdyś luki pomiędzy importem a eksportem. Ujemne salda na rachunku bieżącym Polski są zatem mniejsze niż w czasie dobrej koniunktury. W przypadku prężnie rozwijającej się gospodarki ujemne salda rachunku bieżącego są sytuacją naturalną, o ile utrzymują się w granicach umożliwiających gospodarce równowagę zewnętrzną. Od wielu lat analitycy i inwestorzy są pewni, że balans zewnętrzny krajowej gospodarki pozostaje niezagrożony.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *