Branża hotelowa ma szanse na mniejsze podatki

Wynika to z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi obniżoną stawkę podatku stosuje się nie tylko do powierzchni budynku, w której prowadzona jest działalność lecznicza, ale również do powierzchni w której prowadzona jest działalność związana z działalnością leczniczą np. do powierzchni restauracji czy hotelu służącemu ośrodkowi uzdrowiskowemu. Tym samym prowadząc działalność leczniczą, w której hotel i restauracja towarzyszą i tym samym są związane z tą działalnością, możemy zapłacić kilkakrotnie mniejszy podatek od nieruchomości.
 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu  
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *