Budżet jednak bardziej zadłużony

Jako powód nowelizacji budżetu MF podał zmniejszenie dochodów z tytułu podatku VAT o 13,3 mld zł oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld PLN, przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld PLN, podatku PIT o 0,6 mld PLN i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld PLN. 
W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu państwa ulegnie zwiększeniu o kwotę 3,9 mld PLN (z kwoty 46,08 mld PLN do 49,98 mld PLN).
Co intrygujące MF zaznaczył, iż istnieje możliwość obniżenia deficytu poprzez ,,naturalne oszczędności w wydatkach (…) w grudniu 2015 r”. Życzymy powodzenia w ograniczeniu wydatków w ostatnim miesiącu roku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *