CBR ma pomóc przy podatku VAT

Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) – poinformowało Ministerstwo Finansów. 

Celem  VAT UE CBR jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność odnośnie do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE.

18 państw 

Projekt VAT UE CBR realizowany jest przez 18 państw: Polskę, Belgię, Danię, Irlandię, Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Węgry, Niderlandy, Portugalię, Słowenię, Finlandię i Szwecję.

Pilotaż ma zmniejszyć ryzyko dokonania przez współpracujące administracje podatkowe różnej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego związanego z dokonywaną przez wnioskodawcę transakcją, co ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT.

Wystąpienie do KAS

Podatnicy mogą wystąpić do KAS z Wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji z właściwym Wnioskiem CBR. Wzory tych formularzy oraz szczegółowe informacje są zamieszczone na podatki.gov.pl

KAS przygotuje swoje stanowisko w sprawie i skonsultuje je z administracją podatkową państwa członkowskiego wskazanego we wniosku, a następnie poinformuje wnioskodawcę o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska – wyjaśnia wiceminister Anna Chałupa.

Uzgodniona interpretacja VAT UE CBR, po anonimizacji, podlega publikacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *