Celem MF jest \”zbieranie podatków w sposób jak najmniej inwazyjny i jak najmniej zaburzający działalność gospodarczą\”?

Podczas spotkania MF zapewnił że skuteczne pobieranie podatków jest głównym celem aparatu skarbowego państwa a nowy system administracji podatkowej nacelowany jest m.in. na zmianę podejścia urzędników do podatnika poprzez odejście od zasady ,,przede wszystkim egzekucja podatków”.
Spotkanie miało również ukierunkowanie pomysłu stworzenia platformy umożliwiającej merytoryczną dyskusję MF z liderami wiodących organizacji zrzeszających przedsiębiorców na temat problemów w kontaktach podatników z organami administracji podatkowej.
Zapewnienia i obietnice partnerskiej współpracy składane przez MF wydają się sprzeczne z informacjami jakie anonimowo otrzymał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który złożył do Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Północ w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu, w którym wniósł o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania  przygotowawczego w sprawie nakłaniania przez przedstawicieli MF pracowników Izb Skarbowych do prowadzenia kontroli w takich sposób, aby kończyły się nakładaniem na przedsiębiorców kar finansowych, czego dowodzi notatka ,,Protokół z narady naczelników urzędów skarbowych województwa opolskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w Izbie Skarbowej w Opolu”.
 
Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *