Centra obsługi, asystent podatnika, likwidacja biur Krajowej Informacji Podatkowej czy elektroniczna Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej – najnowsze pomysły MF.

Jednym z najistotniejszych przygotowanych przez MF pomysłów jest plan stworzenia centra obsługi w zakresie wsparcia podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Działalność centr obsługi polegałaby na przyjmowaniu podań i deklaracji podatników (niezależnie od właściwości miejscowej organu), wydawania zaświadczeń, udzielaniu wyjaśnień itp.
Kolejny pomysł MF jest skierowany wyłącznie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ ma polegać na stworzeniu asystenta mikroprzedsiębiorcy, który ułatwi nawiązywanie kontaktu z nowopowstałymi przedsiębiorcami, udzieli informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, udzieli pomocy w indywidualnych sprawach podatnika (w tym np. dotyczących wyboru formy opodatkowania). Pomoc asystenta podatnika ma planowo trwać 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania nr NIP.
Założenia do projektu przewidują również poprawę jakości interpretacji indywidualnych poprzez wyodrębnienie organu wyspecjalizowanego w wydawaniu interpretacji – Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który zastąpi obecnie funkcjonujące przy pięciu Izbach Skarbowych biura KIP.
Przyjazna administracja podatkowa ma polegać również na szerokiej skali działalności informacyjnej i edukacyjnej np. poprzez nowe formy komunikacji z podatnikiem w ramach Programu e-Podatki oraz przy wykorzystaniu elektronicznej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej.
Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., za wyjątkiem wsparcia podatników centrami obsługi, które mają wejść w życie już 1 września 2015 r. Przedstawione przez MF pomysły dotyczące zmian w administracji podatkowej wydają się na obecnym etapie trafionymi rozwiązywaniami na problemy toczące fiskusa i podatnika, jednak z ich ostateczną oceną należy poczekać do czasu uzgodnienia ostatecznej treści ustawy o administracji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *