Centralizacja rozliczeń gminnych jednostek budżetowych

Zgodnie ze zmianami, od dnia 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, jednocześnie do końca 2016 r. nie będą jednak kwestionowane rozliczenia dokonywane przez samorządy z zastosowaniem dotychczasowego modelu.
Nowelizacja wynika z wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT co w konsekwencji oznacza, iż gmina, jako podatnik VAT, jest zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe.
Ustawa oczekuje na podpis prezydenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *