Centralny Rejestr Podatników

Planowo w CRP mają znaleźć się wszyscy podatnicy, a rejestr ma prowadzić MF. Podatnicy samo będą składać wniosek ow pis, który ma zawierać m.in. pełną nazwę podatnika, w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, formę prawną podatnika niebędącego osobą fizyczną, NIP, KRS, adres, informację czy było się płatnikiem podatku akcyzowego, a także informacje o wysokości zobowiązań z tytułu VAT, PIT, CIT czy podatku od nieruchomości. Na podatnika zostanie również nałożony obowiązek aktualizacji wniosku w terminie 14 dni od zmian danych objętych wpisem.
Wpis do Centralnego Rejestru Podatników ma podlegać opłacie stałej w wysokości 200,00 PLN (takiej samej opłacie ma podlegać wniosek o przedłożenie danych aktualizacyjnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *