Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe

Jest to zagadnienie interesujące głównie z uwagi na fakt, iż często zdarza się, iż tzw. osoba trzecia, nie zdaje sobie sprawy, że może być pociągnięta do odpowiedzialności. Przykładem może być rozwiedziony małżonek, który po rozwodzie, otrzymać może decyzje, z której wynika, że ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe swojego byłego małżonka. Warto więc, przy tym zagadnieniu, pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim, odpowiedzialność osób trzecich może być wymierzona tylko na podstawie decyzji. Decyzja taka, może zostać wydana dopiero po wydaniu odpowiedniej decyzji w stosunku do podatnika; a więc najpierw podatnik musi otrzymać swoją decyzję określającą jego odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, dopiero po jej doręczeniu, organ podatkowy może doręczyć podobną decyzję osobie trzeciej. Co więcej, decyzja orzekająca o odpowiedzialności osoby trzeciej może być egzekwowana dopiero po tym, gdy egzekucja w stosunku do podatnika, okaże się bezskuteczna w całości lub w części; Będąc zatem osobą trzecią, której doręczona została decyzja o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika, należy więc sprawdzić czy egzekucja w stosunku do podatnika została przeprowadzona prawidłowo i całościowo. Istotnym faktem jest też to, że odpowiedzialność osoby trzeciej nie ogranicza się wyłącznie do zobowiązań podatkowych , ale obejmuje także odsetki za zwłokę z tytułu opóźnienia w płatności podatku oraz za koszty egzekucyjne.
Warto więc zawsze zwracać uwagę na to, z kim wchodzi się w interesy oraz na sposób, w jaki osoby takie wywiązują się ze swoich zobowiązań podatkowych, aby w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Nagranie zarejestrowano: 8-09-2009.

Jedna myśl na temat “Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe”

  1. Stawka na biogaz nie została zmieniona z dniem 1 września 2010 r. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit b ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach: – biogazu, bez względu na kod CN – 0 zł.

    Natomiast w kwestii zwolenienia dla energii wyprodukowanej z biogazu warto wskazać, iż nadal jest ona zwolniona od akcyzy, jeśli spełnione są warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy akcyzowej tj. energia elektryczna wytwarzana jest z odnawialnych źródeł energii (biogaz), na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego. Powyższe zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *