Co trzeci podatnik CIT ma straty

Wykazywanie strat to stała prawidłowość w ostatnich latach, na którą w niewielkim stopniu wpływa pandemia i inne zjawiska gospodarcze – informuje „Rzeczpospolita”

Choć termin rozliczenia podatników CIT za 2020 r. minął już rok temu, to dopiero przed kilkunastu dniami Ministerstwo Finansów ujawniło dane dotyczące rozliczenia tego podatku. Wynika z nich, że obciąża coraz więcej firm, ale też wiele z nich wykazuje straty.

Liczba podatników CIT konsekwentnie rośnie. W 2016 r. było ich 483,1 tys., w kolejnych latach liczba ta przekroczyła pół miliona, by w 2020 r. osiągnąć 567,5 tys. Statystyka ta nie obejmuje 2021 r., gdy wskutek zmian w prawie podatkowi dochodowemu od osób prawnych zaczęły podlegać spółki komandytowe.

Statystyki MF pokazują też, że w ostatnich latach około 1/3 podatników CIT wykazuje stratę. W 2016 r. było ich 147,1 tys., czyli 30 proc. wszystkich. W 2019 r. ten wskaźnik osiągnął 33 proc. Rok później, gdy gospodarka nieco zwolniła z powodu pandemii, wskaźnik był podobny. W 2020 r. straty wykazało 191 tys., czyli 34 proc. podatników CIT.

NSA: fiskus nie okroi rozliczenia strat

Straty z gwarancji przetargowych, dobrego wykonania, loteryjnych, płatniczych, akcyzowych, celnych, płatności czynszu, zwrotu zaliczki czy zapłaty raty leasingowej mogą być zaliczone w koszty podatkowe.

Rośnie natomiast ogólna kwota wykazywanych strat. W 2020 r. osiągnęła łącznie 52,5 mld zł wobec 49,5 mld zł rok wcześniej. Nie był to jednak wzrost tak znaczący, jak to się zdarzyło w 2016 r. Wówczas ogólna kwota strat podatników CIT gwałtownie wzrosła z 40,8 do 55,4 mld zł.

Trendy w stratach wykazywanych przez podatników CIT najwyraźniej nie zawsze idą w parze z podstawowym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego, czyli wzrostem lub spadkiem Produktu Krajowego Brutto. W 2018 r., gdy wskaźnik strat skokowo wzrósł, gospodarka rosła w tempie 2,8 proc. Z kolei w  pandemicznym roku 2020 PKB skurczył się o 2,5 proc. (według danych Głównego Urzędu Statystycznego), a ogólne straty wzrosły o 6 proc. Przeciętna strata podatnika w 2020 r. wyniosła 275 tys. zł, a rok wcześniej niewiele mniej, bo 273 tys. zł.

Pandemiczny i kryzysowy 2020 r. nie zaszkodził zbytnio ogólnym obrotom podatników CIT. Wzrosły one z 6,0 biliona złotych w 2019 r. do 6,1 biliona złotych rok później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *