\”Co twoje, to i moje\”, czyli rzecz o wspólności ustawowej małżeńskiej

Charakteryzująca się współwłasnością łączną. Tym samym nie można wyodrębnić udziałów każdego z małżonków w majątku wspólny, bowiem każdy z nich posiada prawo do całości majątku wspólnego ograniczone zgodą drugiego małżonka np. na rozporządzanie tym majątkiem.
Nie cały majątek wchodzi jednak do wspólności małżeńskiej. Mianowicie, majątek nabyty przez każdego z małżonków, przed zawarciem związku, nie będzie stanowić majątku wspólnego. Z pewnych zastrzeżeniem. Otóż, dochody z majątku osobistego małżonków wchodzą do wspólności małżeńskiej. Wyobraźmy sobie zatem, że mąż posiada mieszkanie stanowiące jego majątek osobisty, które wynajmuje. Pożytki z takiego wynajmu, będą zaliczane do majątku wspólnego małżonków. Podobnie wyglądała by sytuacja, gdyby żona posiadała grunt, przed zwarciem małżeństwa, który jest dzierżawiony. W takim wypadku pożytki z tej dzierżawy, również należy zaliczyć do majątku wspólnego.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *