Co zrobić w przypadku błędu w deklaracji podatkowej?

Tym samym deklaracja podatkowa złożona za 2013 r. może być korygowana do dnia 31 grudnia 2019 r. Złożenie korekty deklaracji podatkowej powoduje, że p[podatnik nie będzie narażony na odpowiedzialność karno- skarbową w przypadku kontroli. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze przysługuje prawo do dokonania korekty w w/w okresie. Mianowicie, nie możemy dokonać korekty, jeżeli toczy się już postępowanie podatkowe, czy też kontrola, w takim zakresie, który jest objęty tym postępowaniem lub kontrolą.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *