Czekają stypendia dla badaczy unijnych finansów

O dofinansowanie może ubiegać się każdy naukowiec, dla którego zbiory Archiwum Unii Europejskiej we Florencji mogą stać się cennym wkładem do projektu badawczego bądź pracy naukowej w dziedzinie finansów UE czy w obszarze unijnej kontroli zewnętrznej. Szczególnie pożądane są projekty dotyczące wpływu środków europejskich na różne aspekty życia społecznego i kulturalnego.

Komisja rekrutacyjna, złożona z byłych i obecnych pracowników ETO, wybitnych specjalistów w dziedzinie finansów publicznych i audytu oraz dyrektora Archiwum Historycznego wyłoni dwóch zwycięzców. Każdy z nich otrzyma po pięć tysięcy euro na pokrycie wszelkich kosztów badań, w tym na: transport do i z Florencji oraz zakwaterowanie na czas korzystania z zasobów Archiwum.

O stypendium mogą ubiegać się słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich, badacze w stopniu doktora lub profesorowie akademiccy, którzy uzyskali stopień naukowy w ostatnich pięciu latach i są zatrudnieni w placówkach akademickich.

Zgłoszenia należy przesyłać do 3 czerwca 2011 roku, decyduje data stempla pocztowego. Co powinno zawierać zgłoszenie? – m.in. szczegółową prezentację projektu badawczego, uzasadnienie konieczności wykorzystania materiałów z florenckiego archiwum itp.

Szczegółowe informacje o stypendium:

  • http://www.eui.eu/Research/PostgraduateResearchGrants.aspx (j. angielski)
  • http://www.eui.eu/Research/Boursesrecherchesfinancespubliqueseuropeennes.aspx (j. francuski)

 

NIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *