Część podatników może zapłacić wyższe zaliczki

Część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów. 

Likwidacja z dniem 01 lipca 2022 r. niektórych rozwiązań (które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. i w trakcie roku) oraz rozłożenie na etapy nowelizacji „Niskie Podatki” sprawia, że „choć całościowo obciążenia podatkowe spadają, to przejściowo niektóre grupy zapłacą wyższe zaliczki na podatek” – czytamy w opublikowanym w poniedziałek komunikacie Ministerstwa Finansów.

Dla osób, które nie złożyły PIT-2

Wzrost zaliczek na podatek, czyli spadek miesięcznego wynagrodzenia netto mogą odczuć osoby zatrudnione na umowę o pracę, które nie złożyły PIT-2. Powodem jest uchylenie przepisu ustawy, nakazującego rozliczać zaliczki według zasad z 2021 r. Podobnie będzie w przypadku etatowców, których zarobki wynoszą 10,3-12,8 tys. zł brutto miesięcznie, nawet jeśli złożyli PIT-2. Oni także odczują wzrost zaliczek na podatek wskutek odmrożenia zaliczek na PIT – podaje resort finansów.

„Wzrost zaliczek dla tych osób ma charakter przejściowy, gdyż zyskują one w dalszej części roku w wyniku podwyższenia progu podatkowego (z 85 tys. 528 zł do 120 tys. zł), co w zaliczkach miesięcznych odczują jednak dopiero w ostatnich miesiącach roku. Gdyby nie zmiana to osoby te płaciłyby znacznie wyższe zaliczki po przekroczeniu progu (85 528 zł), i to nawet dwukrotnie lub trzykrotnie” – wyjaśnia MF.

Spadki u mundurowych

Podobną sytuację będą mieli mundurowi, którzy zarabiają do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie i nie złożyli PIT-2 oraz ci funkcjonariusze, którzy ten formularz złożyli, ale zarabiają miedzy 8,9 tys. zł a 12,8 tys. zł miesięcznie.

Spadek miesięcznego wynagrodzenia netto odczują także zleceniobiorcy przy zarobkach do 12,8 tys. zł miesięcznie. W tym przypadku także powodem będzie uchylenie przepisu utrzymującego zaliczki na poziomie z 2021 r. „Dodatkową przyczyną jest też brak możliwości stosowania kwoty wolnej w trakcie roku przy zaliczkach na PIT. Co więcej, problem rozwiąże się z początkiem 2023 r., bo wtedy to wejdą w życie przepisy pozwalające na stosowanie kwoty wolnej w trakcie roku przy umowach zlecenia” – czytamy w komunikacie MF.

Resort wskazał, że mimo wyższych zaliczek na podatek zleceniobiorcy skorzystają na owych rozwiązaniach przy rozliczeniu rocznym. Poza tym zleceniobiorca może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek przez płatnika. „Zaliczka występuje u niego bowiem z uwagi na brak możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek w ciągu roku, podczas gdy podatek często nie jest w ogóle należny (np. przy zarobkach 3 200 zł brutto miesięcznie za rok podatek wyniesie 0 zł)” – wyjaśnia resort finansów.

Zmiany u emerytów

Kolejną grupą, która według MF zapłaci od lipca 2022 r. wyższą zaliczkę na podatek dochodowy, są emeryci, których emerytura wynosi między 9,4 tys. zł a 12,8 tys. zł miesięcznie. Oni również odczują uchylenie przepisu utrzymującego zaliczki na poziomie z 2021 r. „Wzrost zaliczek dla tej grupy osób ma charakter przejściowy, gdyż podatnicy zyskają w dalszej części roku w wyniku podwyższenia progu podatkowego.

Większe zaliczki mogą płacić także osoby, które mają wiele źródeł dochodów. MF stwierdziło, że powodów tego wzrostu może być kilka. „Pierwszą z nich jest uchylenie mechanizmu rolowania zaliczek, czyli odmrożenie zaliczek na PIT, drugą – możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku tylko u jednego płatnika (podział kwoty wolnej na trzech płatników wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.), brak możliwości stosowania kwoty wolnej przy umowach zlecenia (zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.) oraz pobieranie składki zdrowotnej od każdej umowy i brak możliwości jej odliczenia” – wyjaśnia resort.

Według wyjaśnień ministerstwa, spadek miesięcznego wynagrodzenia netto będzie dotyczył drugiego lub kolejnego źródła przychodów, za to w tym źródle przychodów, w którym zastosowany został PIT-2, zaliczki na podatek dochodowy mogą się zmniejszyć.

PIT-2

Resort przypomniał także, że PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki na podatek za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. PIT-2 składa się raz, najczęściej zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. PIT-2 może być również złożony w trakcie roku podatkowego. Płatnik odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych, aż do jego odwołania przez pracownika.

„Zatem od przyszłego roku pracownicy nie będą zobligowani do ponownego złożenia PIT-2 (poprzednio złożony będzie nadal aktualny)” – wyjaśniono w komunikacie MF.

Źródło:  Business Insider/ PAP

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *