Część zmian w transakcjach z podmiotami powiązanymi jednak od 1 stycznia 2016 r.

Projekt wprowadza m.in. system kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek, zwiększony próg powiązań kapitałowych (25 %), zwalnia z obowiązku dokumentacyjnego osoby fizyczne nieprowadzące działalności oraz podmioty o przychodach poniżej 2 mln euro, reguluje obowiązek sporządzania analiz porównawczych przez podmioty o przychodach lub kosztach powyżej kwoty 10 mln, nakłada obowiązek sporządzania raportów o wysokości dochodów i zapłaconego podatku, miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zależne i zakłady zagraniczne przez podmioty o przychodach powyżej 750 mln euro.
Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zmiany w zakresie dokumentacji od 1 stycznia 2017 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących sprawozdań dla podmiotów o przychodach przekraczających kwotę 750 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *